Bemanning

Rekrytering

Outsourcing

Ett personligt sammarbete

På Staff Up är varje konsultchef sin egen företagare. För våra kunder betyder det att den personliga kontakten hos mindre företag bevaras medan vi fortfarande har tillgång till de stora resurserna gemensamt.

Tät dialog

Vi tror på att en lyckad kundrelation innebär full förståelse för de kompetenser våra kunder söker, i denna sökan har vi en tät dialog med våra kunder så att vi kan finna rätt människor till rätt uppdrag.

Långa relationer i bagaget

Vi har nu varit etablerade i branschen i 12 år och våra längst kundrelationer sträcker sig lika långt. Återkoppling och lyhördhet är kvaliteter som framstår i feedbacken vi får av våra kunder.