Vi har ett antal längre kundrelationer inom den privata sektorn där vi jobbar nära kontaktpersonerna hos respektive kund. Våra största kunder där vi också har de längsta kundrelationerna har vi jobbat ihop med sedan 2008 – 2009.

Speciellt uppskattat är den nära personliga kontakten med snabb återkoppling och korta ledtider. Vi känner dessa kunders verksamhet mycket väl efter dessa år och kan snabbt komma igång med sökningar och hitta rätt personer.

Vi har också ett antal avtal i den offentliga sektorn inom bland annat sjukvård och socialförvaltningar med en rad kommuner och landsting. I dessa offentliga verksamheter levererar vi bland andra kategorier som läkare, sjuksystrar och socionomer.

Dessa organisationer är:

Västra Götalands
regionen

Region
Kalmar

Region
Värmland

Region
Blekinge

Region
Dalarna

Region
Västerbotten

Region
Norrbotten

Region
Västernorrland

Region
Jämtland Härjedalen

Region Kronoberg

Region
Stockholm

Region
Skåne

Region
Gotland

Region
Gävleborg

Region
Uppsala

Mellerud
kommun

Dals-Ed
kommun

Bengtfors
kommun

Åmål
kommun

Jönköping
kommun

Färgelanda
kommun

Västervik
kommun

Sollefteå
kommun