Med ny ägare från april 2019 så är vi nu ett renodlat svenskt företag med fokus på hemmamarknaden. Men vi hämtar personal från övriga Europa när vi inte finner den kompetens som krävs inom Sveriges gränser. Alla som jobbar som uthyrda konsulter hos oss går givetvis på samma villkor oavsett varifrån man kommer, det vill säga det som gäller i respektive kollektivavtal.

StaffUp är ett företag som erbjuder tjänster inom bemanning, rekrytering och outsourcing. Med 12 års erfarenhet på den svenska marknaden har StaffUp ett stort kontaktnät av kunder och kandidater. StaffUp har sitt huvudsäte i Stockholm, men jobbar över hela landet. Vi är verksamma inom ett flertal branscher såsom till exempel sjukvård, ekonomi, försäljning/kundtjänst, lager, elektronikindustrin, matindustrin, m.fl.

Långa goda relationer är vår styrka

Våra största och äldsta kunder jobbar vi med sedan många år tillbaka (2008-2009), så långa kundrelationer med hög kundnöjdhet kan vi lämna goda referenser på.

Den höga kundnöjdheten och de nära kundrelationerna beror till mycket stor del att vi är en franchiseorganisation där alla kundansvariga konsultchefer är egna företagare, vilket ger ett unikt engagemang bland våra kollegor.

En fot utanför landets gränser

Vi rekryterar mycket via kontaktnät både inom Sverige som utomlands. När vi söker folk via annonsering så hittar ni oss på de stora annons-sidoran i Sverige till exempel Blocket och Arbetsförmedlingen, men även på de marknader vi hämtar medarbetare från andra länder. Speciellt inom sjukvård och industrin hämtar vi kompetens från främst övriga Europa, när vi inte hittar den i Sverige. Alla jobbar dock på samma villkor oavsett varifrån man kommer.

Nya kollegor

Känner du själv att du skulle vilja driva ditt eget affärsområde inom vår verksamhet på egenföretagarens villkor så är du välkommen att höra av dig. Troligtvis är du idag redan verksam inom vår bransch.

Kanske som anställd men vill framöver få jobba med större frihet och högre inkomst.

Kanske driver du redan ett mindre företag i branschen men vill komma in i en större organisation med stordriftsfördelar och kollegor utan att tappa friheten som egenföretagare.

Bredden inom vilka branscher vi är verksamma beror på att varje franchisetagare har sin specialitet och erfarenhet att falla tillbaka på och driver sitt specifika affärsområde.